jirka@digitaal.cz

724 170 007

DIGITAAL.CZ s.r.o. | IČ 04437527 | DIČ CZ04437527

DIGITAALní komunikace pro profesionály. HR marketing & Event marketing.

Všeobecné obchodní podmínky pro veřejné nebo firemní kurzy a vzdělávací akce

 • na vzdělávací akci pořádanou spol. DIGITAAL.CZ s.r.o., IČ 04437527, se účastník přihlašuje pomocí on-line formuláře
 • odesláním registrace a objednávky se stává tato objednávka pro účastníka závaznou
 • účastník odesláním objednávky pomocí on-line formuláře prokazuje svou vlastní vůli se akce účastnit
 • účast na školeních a vzdělávacích akcích spol. DIGITAAL.CZ s.r.o. lze stornovat za těchto podmínek:
  pokud dojde k uhrazení objednávky a následnému stornování/zrušení účasti na akci v termínu 30-15 dní před započetím takové akce, náleží pořadeteli, spol. DIGITAAL.CZ s.r.o. stornopoplatek ve výši 30% z uhrazené částky.
  Pokud dojde ke zrušení účasti v rozmezí 14-7 dní před započetím akce, náleží pořadateli, spol. DIGITAAL.CZ s.r.o. stornopoplatek ve výši 50% z uhrazené částky.
  Pokud doje ke zrušení účasti v rozmezí 7-0 dní před akcí, náleží pořadateli, spol. DIGITAAL.CZ s.r.o. stornopoplatek ve výši 100% z uhrazené částky.
 • V případě, že se nemůžete jako účastník akce účastnit, je možné přenechat vaše místo náhradníkovi z řad kolegů nebo obchodních partnerů a to bez jakékoliv finanční sankce. Je pouze nutné tuto skutečnost oznámit na emaily info@digitaal.cz a jirka@digitaal.cz